header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НЕЛЕГАЛНИ ФИРМИ И БРОКЕРИ

Публикувано от Anton Kisiov на 11.03.2016
| 0

На пазара за недвижими имоти има измами, и от клиенти, и от Агенции. Обикновено това са нелегитимни брокери или фирми, които не са регистрирани по Търговския закон или по Закона за ДДС, не се включват в доброволния публичен регистър и работят без офис, без каквато и да е явна публичност. Срещата с клиенти правят на улицата, в кафето, в градинката, а връзката с тях е само по мобилен телефон, който много често сменят. Така прикриват следите и не могат да бъдат открити при измама, а също и от данъчните и други контролиращи органи. Те не предлагат договор, не носят отговорност и не поемат никакви ангажименти към клиента и неговия имот, но вземат нерегламентирани комисионни според случая. Понякога и финансово ограбват клиента, след което изчезват от пазара.

Такива брокери петнят името на фирми, които професионално изпълняват задълженията си. В крайна сметка не рядко добросъвестните и коректните поемат в публичното пространство негативите на общественото мнение.

Такава е действителността поради липса на закон за недвижимите имоти и лицензионен режим. На практика сега всеки може да се яви като посредник по сделка с недвижим имот.

ВАЖНО!

Преди да пристъпите към сделка с участие на посредник, проучете внимателно Агенцията: офис, публичност, работа и т.н.

Пазете се от фирми и брокери фантоми. Не поверявайте в техните ръце своите имоти, документи и пари.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Защитата на правата на частната собственост се рзвива благодарение на етичната и квалифицирана професия на посредника на недвижими имоти, подкрепена от независимата браншова организация в България – НСНИ.

Коментирай

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.

  • Търсене