header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БРОКЕР

Публикувано от Anton Kisiov на 11.03.2016
| 0

Закупуването на жилище е нещо повече от огледи на различни имоти. Важното е да се намери мечтания имот, в желания район, на най-атрактивното според представата на клиента място, на най-добрата цена, по възможност с минимална загуба на време и усилия.

Всичко това може да се постигне, когато Купувачът работи с професионален брокер. Как ще го познаете?

Той ще ви даде информация за цените на различни видове жилища в различните райони на дадено населено място. Ще ви запознае с подробности за всички предлагани в момента на пазара имоти според вашите изисквания.

Ще отговори на правните ви въпроси, отнасящи се до собствеността на имота, липса или не на задължения или тежести върху него, видовете такси и заплащания при едно бъдещо прехвърляне и т.н.

Ще ви заведе на оглед на имотите, които вие предварително сте избрали на база направените ви предложения. При огледа ще получите полезни съвети относно предимствата и недостатъците на имотa.

Ще води преговори като защитава интересити ви. Ще се опита да свали предлаганата цена, ако това е възможно.

Предварителният договор ще бъде изготвен в най-точния и изгоден за вас вариант. Ще съдейстава за оформянето на всички необходими документи преди изповядване на сделката и ще организира самото изповядване пред Нотариуса.

Трудът на брокера е високо квалифициран, заслужава уважение и добро възнаграждение. Според водещи специалисти у нас и в чужбина, то е няколко пъти по-малко от реалната стойност на положения труд.

Брокерът притежава юридически и маркетингови познания. Той е компетентен по строително-ремонтни работи. Той е психолог в общуването, внимателен, тактичен и професионален съветник.

Брокерът създава икономически, организационно-технически, правни, психологически и други условия за сключване на сделката. За всеки конкретен случай се търси адвокатска консултация, за да се предприемат най-резултатните средства за обработка и подготовка на всички документи и осъществяване на организацията до изповядване на сделката пред Нотариуса. На клиента се предоставя пълна информация относно стойността на сделката – такси, данъци, хонорари. Брокерите могат да посочат начини за ефективност на сделката от финансова гледна точка за спестяване на част от разходите.

Работата на брокера има голямо социално значение. Той е бизнес-посредник на хора, за които жилището е единствената материална ценност. За това е необходимо правата на страните в сделката да се гарантират с висока профисионална отговорност, което означава брокерите да са в течение на всички промени в нормативната база. Защото те нямат право на грешка.

Коментирай

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.

  • Търсене