header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

СЪЩНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Публикувано от Anton Kisiov на 11.03.2016
| 0

При извършване на покупко-продажба или при наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, откакто съществува този вид търговия, опити за спекулации винаги е имало. За да се избегне това, препоръчително е гражданите, които искат да извършат сделка, да се обърнат към фирма, специализирана в тази сфера.

Чрез своите квалифицирани служители и адвокати тези фирми, които отдавна вече не са новост на българския пазар, дават сигурност за юридическата обезпеченост на сделките. При тях може да се получи най-вярна нформация за пазара на имоти, за реалната стойност на жилището в зависимост от неговото състояние, от вида на строителството, от местоположението и т.н. Целта е сделката да се осъществи бързо и изгодно.

С години се доказва лоялността на една фирма и се гради доверието към нея. Един от начините да бъдат правно защитени и клиентите, и фирмите-посредници, е сключването между тях на Договор за посредничество, наричан още Комисионен договор или Договор-поръчка за покупко-продажба или за наемане / отдаване под наем на недвижим имот. Понякога клиентите се притесняват или отказват да сключат каквито и да са договори, които всъщност защитават техните интереси.

Практиката показва, че се нуждаем от по-висока правна култура. Нерядко, едва след като са претърпели загуби, клиентите разбират колко скъпо им струва собствената самонадеяност, некомпетентност и неподплатеното им със знания самочувствие. Но вече е късно и последиците са тежки.

Прекомерната доверчивост към случайния “съветник”, а не към специалиста по недвижими имоти, също крие опасности с неприятни финансови последици. Понякога имотите имат строителни недостатъци, които посредниците бързо откриват и посочват на клиентите.

Случва се клиентът да предаде своята оферта на три-четири и повече фирми с цел “бързина на сделката”. Вместо това на пазара се получава нереална информация, недоверие на посредниците към този клиент и от там – пасивна работа по офертата и значително забавяне на сделката.

Много и различни са проблемите, съпътстващи осъществяването на сделки с недвижими имоти. За хората, които не работят в тази сфера и не са запознати със спецификата на работа, е необходимо много повече време, пари и търпение, за да се доведе всичко до успешен край. Като се обръщат към фирмите за недвижими имоти, гражданите си спестяват излишни проблеми и неприятности, а също и риска да бъдат измамени. Посредниците нямат интерес от развалянето на една сделка и сами се грижат за интересите на клиентите си. Колкото повече са доволните клиенти, толкова повече се издига престижа на фирмата, а това е гаранция за нови клиенти и повече сделки.

Коментирай

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.

  • Търсене