header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

Венелина Асенова

Агент

Венелина Асенова

Специалист наеми и продажби

За мен

Бакалавър: Философия; Магистър: Трудова и организационна психология към СУ:“Св. Климент Охридски“. Обучение по магистърска програма: Културен туризъм и културно програмиране в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Опит в сферата на организиране на събития за фирми с различен предмет на дейност – 2 години.

Направете запитване

  • Търсене